Profile

Base

First Name

Bożena

NUTS 2 Region (press strg to select more than one & to unselect)

Poland – Dolnośląskie

Interests

Participation in Interreg Baltic Sea Region project before

No

Personal description

Gmina Oława jest gminą wiejską, która jest zainteresowana m.in. rozwojem w kierunku OZE. Mamy potrzebę modernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym szkół z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w połączeniu z bankiem energii oraz prowadzeniem działań świadomościowych w zakresie ochrony klimatu.. Mamy także potrzeby w zakresie gospodarki wodnej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni wód., co równiez chcielibyśmy połączyć z prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w celu ochrony klimatu.